Britt Marion Larsen

Daglig leder, regnskap, salg av drivstoff og smøreoljer

britt@fbh.as

414 00 010

Dan Solberg

Driftsoperatør tankanlegg, sjåfør, salg av drivstoff og smøreoljer

post@fbh.as

958 15 953

Jan Andre Sundal

Kundebehandler/arbeidsleder bilverksted

butikk@fbh.as

952 78 545

Ture Holmgren

Teknisk leder person- og varebil, driftsoperatør tankanlegg, sjåfør

post@fbh.as

952 36 695

Geir Myklemyr

Teknisk leder personbil

verksted@fbh.as

Sondre Larsen Frøyen

Bilmekaniker personbil

Sebastian Westbø Solberg

Lærling bilmekaniker